מאמרים

אזרחות ודרכון רומני/אירופי/עידכון אפריל 2015
עם כניסתה של רומניה ב- 1 בינואר 2007 כחברה באיחוד האירופי, הדרכון הרומני הוא דרכון אירופי

יש להבדיל בין שתי קטגוריות של זכאים לאזרחות ודרכון רומני.

קטגוריה ראשונה – אלו שנותרו אזרחים של רומניה.

בקטגוריה זו בין אם האדם מודע לכך ובין אם לאו וכל צאצאיהם של אזרחים אלו, בלי הגבלה של מספר הדורות, הנם אזרחי רומניה הזכאים לדרכון רומני-אירופי.

מי הם השייכים לקטגוריה ראשונה זו ?

1. – אלו שקיבלו אזרחות ישראלית בין המועדים ינואר 1950- פברואר 1952.

– הסיבה לכך, שאלו, שיצאו מרומניה במועדים אלו נותרו אזרחים של רומניה היא, שבתקופה זו הדין ברומניה התיר להחזיק באזרחויות אחרות מלבד הרומנית.
2 –  רובם ככולם של מי שעלה לארץ בין מאי 1964 עד 1966.

בתקופה זו העוזבים את רומניה נדרשו לוותר על האזרחות הרומנית אולם למרות זאת, הויתורים על האזרחות הרומנית לא נרשמו ברוב המקרים.

3 – אלו שיצאו מרומניה לאחר 1971 ולא ויתרו על האזרחות הרומנית,

לאחר 1971 ניתן היה לצאת את רומניה, ללא ויתור על האזרחות הרומנית ומי שלא ויתר נותר אזרח של רומניה.

4. אחרי 1989 עם חילוף המשטר ברומניה היוצאים את רומניה נותרו אזרחים של רומניה

5 – במקרים בודדים גם במועדים אחרים נותרו יוצאי רומניה, אזרחים של רומניה, על כן יש לבדוק בכל מקרה את המעמד ברומניה.

קטגוריה שנייה, אלו שהיו פעם אזרחים של רומניה.

בקטגוריה זו של אזרחים לשעבר של רומניה וצאצאיהם של אזרחים אלו, עד דור השלישי, (קטינים עד דור רביעי), זכאים לדרכון רומני-אירופי:
וכן אזרחים בשטחים שעבר של רומניה כגון  רפובליקה מולדובה דהיום ודרום אוקראינה דהיום וצאצאיהם של אזרחים אלו, עד דור רביעי, (קטינים עד דור חמישי), זכאים לדרכון רומני-אירופי

מי הם השייכים לקטגוריה שנייה זו ?
כל מי שאינו שייך לקטגוריה הראשונה, דהיינו :

1. מי שויתר בין מרצון ובין שלא מרצון על האזרחות הרומנית
שהם:

– כל מי שבא לארץ  אחרי פברואר 1952 ועד מאי 1964
– כל מ שבא לארץ אחרי 1966 וויתר על האזרחות הרומנית

2. מי ששייך לקטגוריה ראשונה, אך הרשויות ברומניה לא מוציאם רישום על היותם אזרחים רומנים למרות השתייכותם לקטגוריה הראשונה והם:- בדרך כלל מי שבא לארץ בתקופה שבין 7.7.1948 עד 1.1.1950 למרות שנותר אזרח רומניה, הרשויות ברומניה לא מצליחות לאתר את הרישומים על היותם אזרחים רומנים, שכן הרישומים לא היו מסודרים באותה תקופה ועל כן על כל אלה לנהוג כאלה הם משתייכים לקטגוריה השניה.

3. מי שנולד ברומניה או בשטחים שבעת לידתם היו שייכים לרומניה, כמו השטחים בדרום אוקראינה וכל שטח מדינת רפובליקה מולדובה דהיום והם:

– כל מי שיש לו הורי סב , סב או אב שנולד בבסרביה ובבוקובינה בין  ברץ-נובמבר 1918 לבין יוני 1940. בשטחים שהיו שייכים בתקופה זו לרומניה,
כיום  רפובליקה מולדובה ודרום אוקראינה.

בקטגוריה שנייה זו יש לבקש תחילה את האזרחות הרומנית ולאחר קבלתה לבקש את הדרכון הרומני.

לכל הקטגוריות מומלץ מאוד לדאוג לכך שההורים או הסבים שנולדו ברומניה יתאימו את הרישומים במסמכים שבישראל לרישומים במסמכים ברומניה, כל עוד אלו -שנולדו ברומניה- הינם בחיים שכן
– אין אפשרות לבצע תיקונים ברישומים במשרד הפנים בישראל לאלו שאינם בחיים .

השבת רכוש
מי שהגיש בשנים 2001-2 בקשה להשבת רכוש ברומניה ואבד הקשר עם המטפל ברומניה ניתן להמשיך את ההליכים הדרושים לקבלת הרכוש או פיצוי תמורת הרכוש.

 

גבריאל כתרי עו"ד

סוקולוב 29 הרצליה שד' המגינים 39 חיפה

טל. 09-9509504 לשני המשרדים גם בהרצליה וגם בחיפה

פקס. 09-9586332

פגישות לשני המשרדים: 09-9509504

e-mail:kitrei@zahav.net.il