תחומי עיסוק

 

  • ייצוג בהשקעות מקרקעין ברומניה
  • החזרת רכוש ברומניה
  • אזרחות רומנית ליוצאי רומניה וצאצאיהם
  • דרכון רומני
  • ייצוג בעסקי מקרקעין הארץ
  • דיני חברות בארץ וברומניה
  • דיני ירושות בארץ וברומניה
  • תרגומים ועבודה נוטריונית בעברית – רומנית – אנגלית – הונגרית
  • צוי ירושה נוטריניים עבור ירושות ברומניה

פגישות לשני המשרדים: 09-9509504
גבריאל כתרי עו"ד
סוקולוב 29 הרצליה
טל. 09-9509504
פקס. 09-9586332

גבריאל כתרי עו"ד
המגינים 39/41
חיפה
טל' 04-8525130

e-mail: kitrei@zahav.net.il