פרופיל המשרד

משנת 2001 העיסוק בדין הרומני בכל הקשור להשגת אזרחות רומנית והשבת רכוש, קנייה ומכירת מקרקעין והעבודה נוטריונית המותאמת לצורכי הדין ברומניה קיבל תנופה מיוחדת וכיום מועסקים במשרד עורכי דין ומתמחים, שלמדו משפטים ברומניה המתמחים בדין הרומני והישראלי כאחד .

ברומניה, עו"ד כתרי עובד בשיתוף פעולה עם למעלה מ-15 עורכי דין ועוד כמספר הזה של עוזרים ושליחים, שמשרדם בבוקרסט ובאזורים שונים ברחבי רומניה, אחדים עובדים בתמורה לשכר קבוע ואחרים בתמורה לשיתוף פעולה ונותנים מענה לכל הנדרש להשגת האזרחות והדרכון הרומני והטיפול בהשקעות ברחבי רומניה.